DIN NØKKELPARTNER FOR NØDBELYSNING

RP Group er Tysklands ledende utvikler og produsent av nød- og sikkerhetslys med innovativ LED- og radioteknologi. Gruppens produktspekter inkluderer alt fra enkeltstående armaturer med selvtest, trådløse systemer til sentraliserte strømforsyningssystemer - alt konstruert og laget i Tyskland.

Ved siden av høykvalitetsprodukter av sertifisert kvalitet, gir vi også råd, planleggingsstøtte og service for vellykket gjennomføring av sikkerhetsbelysning og sikkerhetsstrømforsyningsprosjekter – vi er den ultimate one-stop shop for alle dine behov for nødbelysning.

Norsk produktside er under utarbeidelse!